Centre de dia Rodrigo Canals

Rbl.Muntanya, 74
08041 Barcelona (Barcelona)