Habitatges tutelats per a gent gran de Balaguer - ICASS

C. Sant Diego de California, s/n
25600 Balaguer (Lleida)