Casal de Jubilats SantFrancesc""

c. Sebastià Ladrón, s/n
43590 Tortosa (Tarragona)