Servei de Suport d´Acolliment Diürn del Centre Geriàtric del Vallès

C. Salvany, 46-48-50
08203 Sabadell (Barcelona)