09/05/2001

VII Jornades Geriàtriques Sociosanitaries del Pirineu


VII JORNADES GERIÀTRIQUES I SOCIOSANITÀRIES DEL PIRINEU

"Valoració geriàtrica integral"
(Jornades reconegudes d´Interès Sanitari per Institut d´Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya)

La Seu d´Urgell, 31 de Maig i 1 de juny de 2001

Organitza: Fundació Sant Hospital de la Seu d´Urgell

Col.laboren:

Servei Català de la Salut.
ICASS
Ajuntament de la Seu d´Urgell
Consorci Hospitalari de Catalunya
Universitat Ramon Llull
Fundació Pere Tarrés


Finalitats de les Jornades:

Conèixer el que s´està fent i el que es vol fer per part de planificadors i professionals.
Intercanviar experiències amb professionals que estan desenvolupant programes de valoració en el nostre país i fora d´ell.
Donar a conèixer les eines de coordinació que ens ajudin a millorar i potenciar la valoració geriàtrica des d´una visió integral i interdisciplinar.

Temes que es tractaran a les taules i conferències:

"Valoració Geriàtrica avui. Què fem, què volem fer"
"Els instruments de valoració i suport per a les diferents tasques de planificació d´un centre sociosanitari: CMBDSS, RUG III, RAI."
"Avaluació gerontològica integral per a residències assistides. Una experiència multicèntrica"
"Programes de valoració geriàtrica i gerontològica a Barcelona, Lleida i Suïsa".
"Valoració geriàtrica i recursos gerontològics"
"Valoració geriàtrica clínica"
"Valoració gerontològica de l´àmbit psico-social".
"Avaluació rehabilitadora en geriatria"


Comunicacions Orals i Pòster:

Es poden enviar a la secretaria l´original del resum en paper segon model "Resum de comunicació" i còpia e nsuport magnètic. Data límit 18 de maig.


Quota d´inscripció

Inclou dinar (dia 31 i 1), sopar (dia 31), cafès, carpeta amb guia de les Jornades, resum de les comunicacions i de les ponències en suport magnètic i certificació d´assistència.

30.000 pessetes. Fins al dia 18 de maig de 2001.
35.000 pessetes. a partir del 18 de maig.
20.000 pessetes estudiants universitaris i aturats.
25.000 pessetes estudiants universitaris i aturats a partir de 18 de maig.

Més informació? Voleu rebre tríptic?