27/11/2001

Más de 1200 inspecciones de sanidad a residencias durante el año 2000

SANITAT REALITZA 19.962 INSPECCIONS EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ COL·LECTIVA DURANT L’ANY 2000

Notícia apareguda en la web del Departament de Santiat de la Generalitat el 24 d´octubre de 2001


Aquestes inspeccions complementen les que porten a terme els inspectors sanitaris municipals

Els inspectors del Departament de Sanitat i Seguretat Social van realitzar durant l’any 2000 un total de 19.962 inspeccions sanitàries en el sector de la restauració col·lectiva a Catalunya. Aquests controls es van portar a terme en càterings, cuines centrals, cuines d’elaboració de plats preparats, escoles i llars d’infants, cases de colònies i càmpings, residències geriàtriques, hospitals i clíniques, hotels i altres menjadors col·lectius, que tenen un àmbit supramunicipal de distribució i subministrament d’aliments.

A aquestes inspeccions cal afegir els controls sanitaris dels establiments minoristes, que d’acord amb la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LLOSC) i la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són competència dels ajuntaments. Tot i així, per al desenvolupament d’aquestes funcions, els ajuntaments poden sol·licitar el suport tècnic del personal i dels mitjans de les regions i dels sectors sanitaris en la demarcació dels quals es troben compresos.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social col·labora amb les Administarcions Locals aportant suport tècnic per a l’elaboració de protocols d’actuació inspectora i en la formació del personal d’inspecció. Els inspectors adscrits al Departament també fan controls en aquest tipus d’establiments quan els municipis no disposen d’inspectors sanitaris propis.

La freqüència dels controls depèn del risc de l’establiment, que ve donat per les característiques dels locals i les seves activitats. A l’època estival, la vigilància en aquest tipus d’establiments es veu incrementada, atès l’elevat risc de presentació de toxinfeccions en aquesta estació de l’any.

En aquestes inspeccions es controlen les pràctiques higièniques de manipulació, les característiques estructurals dels establiments i els sistemes d’autocontrol que han de tenir instaurats tots els establiments alimentaris.

A més de les inspeccions portades a terme per la Direcció General de Salut Pública i els ajuntaments, el Departament de Sanitat i Seguretat Social porta a terme altres activitats preventives, com ara la publicació de diversos materials informatius adreçats tant als consumidors finals com al sector de la restauració, per evitar els perills associats amb la preparació i consum d’aliments, i prevenir el risc de les toxinfeccions alimentàries (TIA). Aquestes informacions estan disponibles a la pàgina web del Departament de Sanitat i Seguretat Social (http://www.gencat.es/sanitat).

INSPECCIONS SANITÀRIES EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ.

CATALUNYA ANY 2000

TOTAL TIPUS ESTABLIMENT

INSPECCIONS

Càterings, cuines centrals

2.631

Elaboració de plats preparats

2.755

Escoles i llars d’infants

3.144

Cases de colònies i càmpings

395

Residències geriàtriques

1.271

Hospitals i clíniques

232

Hotels

606

Altres menjadors col·lectius

8.628

TOTAL

19.962

Font.- Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social.