07/03/2003

5a Fira de Serveis de Benestar Social

5A FIRA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL

 

La Diputación de Barcelona organiza el próximo 2 de abril en Manresa la 5a Fira de Serveis de Benestar Social.

Una ferina innovadora para profesionales que ofrece un espacio y facilidades para poder intercanviar ideas. Más de 80 stands con proyectos de ayuntamientos, diputaciones, entidades sin ánimo de lucro y empresas del mundo de los servicios sociales. Un día para intercambiar conocimientos y compartir las últimas experiencias del sector. Una cita imprescindible para personas que trabajan en el bienestar de todos.

El acto inaugural que se celebrará a lasd 12 será a cargo del Exceletísimo Presidente de la Diputación de Barcelona, Sr. Manuel Royes y el Ilustrísimo Alcalde de Manresa Sr. Jordi Valls.

Toda la información en la página web de la Diputación de Barcelona.

Adjuntamos un extracto tal como aparece en la web:

5a FIRA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL INFORMACIÓ GENERAL

Fira d'àmbit estatal de caràcter professional però oberta a tots els públics. Hi participen diputacions, ajuntaments, entitats sense afany de lucre i empreses.

Dia: dimecres 2 d'abril de 2003
Lloc: Fira de Manresa
Polígon Ind. Els Dolors, s/n
08240 MANRESA - BARCELONA
fira@firamanresa.com
Horari: de 10.00 a 19.00 h
Secretaria: Manners
C/ Manresa, 8, 1r 1a
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 63 23 - Fax: 93 310 33 77
manners@manners.es
www.diba.es
Convoca i organitza: Diputació de Barcelona
Àrea de Benestar Social. Servei d'Acció Social

Agenda prèvia

Aquest any volem promoure al màxim que la 5a Fira de Serveis de Benestar Social es converteixi en un veritable espai d'intercanvi de projectes i experiències, i de comunicació entre expositors. Per aquest motiu proposem que els expositors s'elaborin una agenda prèvia de contactes. Per fer-ho, la Secretaria us farà arribar la informació sobre la resta de participants i expositors perquè us hi pugueu posar en contacte.

Aquest intercanvi previ permetrà que els diferents expositors puguin organitzar-se el temps que destinaran a visitar altres estands el mateix dia de la Fira.

Pel que fa als ajuntaments petits (menors de 5.000 hab.) que no puguin destinar més d'una persona per estand, l'organització els facilitarà puntualment una persona perquè cobreixi les seves absències durant la visita a altres estands o a l'aula d'experiències.

Espais

Pel que fa a la distribució dels espais, proposem reduir al màxim possible les barreres visuals per aconseguir la proximitat entre els expositors i facilitar l'intercanvi no només entre visitants i expositors sinó també, i sobretot, entre expositors, de manera que l'expositor no romandrà aïllat sinó en grup.

Punt d'informació
El punt d'informació es trobarà just a l'entrada de la Fira. S'hi podrà obtenir informació detallada de tots els participants, els estands presents, l'horari de presentació d'experiències, etc.

Plaça central
Punt de trobada de tots els participants i visitants. Serà un espai de lleure i alhora de treball. A la plaça, tant el visitant com l'expositor podran tenir una reunió improvisada amb altres expositors, informar-se de tot el que passa a la Fira, tenir accés a Internet, treballar al marge de les activitats programades o simplement prendre un cafè.

 

Estands
Seguint amb el criteri de facilitar al màxim la comunicació i l'intercanvi entre expositors, s'ha previst un model que estructura alhora l'espai i la informació. Els estands disposaran d'un espai de treball i d'un espai expositiu, distribuïts de manera que el visitant podrà escollir com recórrer l'espai i, de retruc, la informació. Així doncs, el recorregut es podrà fer tant per les zones de treball com per les zones expositives.

L'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona proporcionarà el material següent: taula, cadires, llum, panells per als pòsters i prestatges per exposar objectes.

La selecció dels estands, per part de la Diputació de Barcelona, es farà en funció de les demandes i tenint en compte els continguts de les propostes rebudes.

Presentació d'experiències
S'habilitarà una aula per a la presentació de les experiències. Aquest espai disposarà d'un ordinador amb Power Point i d'un projector de vídeo amb pantalla que podran utilitzar tots els participants que presentin experiències.

Les experiències han de tenir una durada màxima de 30 minuts.

La selecció de les experiències, per part de la Diputació de Barcelona, es farà en funció de les demandes i tenint en compte els continguts de les propostes rebudes.

Exposició de pòsters
Si hi ha prou demanda, s'habilitarà un espai comú per a l'exposició de pòsters de les diputacions, els ajuntaments, les entitats sense afany de lucre i les empreses que no utilitzin estand.

Inscripcions

Totes les inscripcions es tramitaran a través de la Secretaria de la Fira.
És indispensable emplenar el full d'inscripció i enviar-lo a la Secretaria de la Fira per correu electrònic a manners@manners.es o bé per fax al 93 310 33 77, abans del 14 de febrer de 2003.

Un cop acceptat el full d'inscripció per part de la Diputació de Barcelona, la Secretaria es posarà en contacte amb els participants per tal de confirmar-los la inscripció.

Muntatge i desmuntatge

Muntatge: 31 de març i 1 d'abril (horari per determinar)
2 d'abril (de 7 a 9.30 h)

Desmuntatge: 2 d'abril (a partir de les 19 h)
3 d'abril (horari per determinar)

Normes generals de decoració

El disseny dels espais anirà a càrrec de l'organització.

Documentació

Tots els participants (inscrits) rebran la informació detallada sobre els diferents expositors, pòsters i experiències.

Tots els visitants s'hauran d'acreditar i, en el moment d'acreditar-se rebran un plànol/programa de la Fira.

Admissió

Hi haurà tres tipus de passi:
- Passi expositor/inscrit. L'organització donarà, a tots els inscrits, la seva acreditació en el moment del muntatge.
- Passi visitant. S'haurà de recollir en el punt d'informació a l'entrada de la Fira.
- Passi organització.

Difusió

> Correu tradicional
Es farà difusió de la celebració de la Fira a les diputacions, als ajuntaments de la província de Barcelona, als ajuntaments de l'Es