09/11/2001

Jornada Sociosanitària i Social

Tindrà lloc al Museu de la Tècnica de Manresa. Consistirà en la realització de panels i tallers, liderats per experts, en els quals es presentaran experiències sobre el tema i es revisaran, es discutiran i s´elaboraran concusions i propostes.

Les Jornades les Organitzen tres patronals catalanes:

Unió Catalana d´Hospitals
Associació Catalana de Recursos Assistencials
L´Associació Catalana d´Establiments Sanitaris (ACES).

Els temes a tractar són:
- Lideratge, Polítiques i estratègies.

- Els professionals: Detecció, prevenció i tractament del cremament del personal.

- Aliances i recursos: relacions amb l´Atenció Primària; relacions entitats socials i sociosanitàries; noves formes de finançament.

- Avaluació de resultats: efectivitat, eficiència; satisfacció.

El dret d´inscripció és de 72,12€ per a centres associats i 120€ per a altres (amb dinar inclós).

Més informació a la Fundació Catalana d´Hospitals. Yolanda Morales. Tf 932093699 Fax: 932008638 email yolanda@uch.es