Documentación de trabajo en residencias para mayores de Cataluña

01/12/2014

Documentació obligatòria en residències per a gent gran a Catalunya

 Llei 12/2007, d'11 d'octubre de serveis socials

Drets dels usuaris de serveis residencials i diürns de serveis socials

 Decret 284/96 modificat pel decret 176/2000

Condicions funcionals per a establiments residencials

Protocols i registres

 Models de documents

b) Contractes assistencials residencials de gent granc)Informe mèdic previ a l'ingrés  [DOC, 26 KB.]

d) Models de registres en residències de gent gran

 1. Planificació de les atencions a les activitats de la vida diària dels residents [XLS, 27,5 KB.]
 2. Registre de les atencions a les activitats de la vida diària dels residents [XLS, 20,5 KB.]
 3. Registre d'administració de medicació [PDF, 5,81 KB.]
 4. Full de medicació prescrita [XLS, 19,5 KB.]
 5. Registre i seguiment d'úlceres (nafres) [XLS, 1,43 MB.]
 6. Prescripció de contenció física [DOC, 23,5 KB.]
 7. Programa d'atenció individualitzada [DOC, 39 KB.]

e) Documents relatius al personal en residències geriàtriques

 1. Acreditació de director tècnic de servei residencial [DOC, 44 KB.]
 2. Acreditació de director tècnic de servei no residencial  [DOC, 41 KB.]
 3. Acreditació de responsable higienicosanitari [DOC, 44 KB.]
 4. Formació del personal cuidador [DOC, 41,5 KB.]
 5. Relació de personal servei/establiment  [DOC, 34,5 KB.]
 6. Quadre horari del personal [DOC, 13 KB.]

 f) Models per a l'emissió i confecció de factures en residències geriàtriques